Företagets nyheter

2020 nyår öppnar efter "coronavirus"

2020-03-13
Början av 2020 är full av utmaningar,
Kalla vinterdagar, det rasande "coronavirus",
Medan vi förde oss en kris,
Testade också vårt modiga mod och beslutsamhet att vinna,
Och med vårens allt som återhämtar sig,
Epidemin kontrollerades gradvis,
Våra liv kommer gradvis tillbaka på rätt spår.
Även om epidemin har öppnat vårt avstånd,

Men det utplånar inte våra förväntningar på framtiden.

I vår,

låt oss arbeta tillsammans för att bli vårt bästa.